محل تبلیغات شما

به نام خدا
 
موضوع: رویکردها درآموزش زبان فارسی ابتدایی


چکیده:
رویکرد از نظر لغوی به معنای روی کردن و نگاه کردن است و از نظر اصطلاحی بنیاد‌های اساسی هستند که در فرایند یاددهی ـ یادگیری استفاده می شود. هدف اصلی از این رویکردها برای ارائه بهتر و گام به گام مفاهیم به دانش آموزان می باشد که به وسیله آن روش‌ها و رویه ها را مشخص می کنند.
 ما در این مقاله به وسیله کتب و مقالات متعددی که دراین زمینه نوشته شده اند به بررسی نقش رویکردها در آموزش زبان فارسی پرداخته ایم . براساس یافته های این پژوهش داده ها حکایت از این دارند که رویکردها نقش بسیار مهم واساسی درآموزش زبان فارسی دارند و بدون آنان کار آموزش وتدریس ناقص شده وعملی نمی شود.
رویکردها  به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود، رویکرد عام که شامل فطرت گرایی است، دسته بندی خاصی ندارد ولی رویکرد خاص شامل: کلی ، تحلیلی، ترکیبی، تلفیقی و. می باشد که در زبان فارسی از آن برای پیشبرد بهتر مفاهیم استفاده می شود و در هر کتاب درسی دوران ابتدایی به صورت تلفیقی از تمام رویکرد‌ها استفاده می کنند. 
 

ادامه مطلب


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
بورس الکترو موتور hadisestan اشعار کتاب‌هایم ... اسید سولفوریک من نویس های یک‌ زن ساحل سبز ریاضی برای همه روان پزشکی